O kancelarii

Kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa, rozliczanie wynagrodzeń i ZUS, reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Samochody służbowe - ryczałt 2015

2015-01-07 12:20:27 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

W dniu 23 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającej  zmiany do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pó...

Zmiany 2015

2015-01-07 12:15:40 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Witam Państwa serdecznie po dosyć długiej nieobecności, spowodowanej kumulacją obowiązków służbowych gdzie zabrakło czasu na dokonywanie aktulanych wpisów. Ale w latach ciszy doradca podatkowy przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatków...

Nowelizacja podatku CIT 2013

2012-11-23 21:06:21 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Rząd nie złożył w  Sejmie projektu nowelizacji  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w w terminie pozwalającym na jej wdrożenie z dniem 01 stycznia 2013r. Zatem rewolucyjne zmiany takie jak: opodatkowanie spółek komandytowo-akcyj...

Nowelizacja podatku VAT 2013

2012-11-23 20:54:14 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

 

6 listopada 2012 r. – sejmowa podkomisja zaaprobowała przesunięcie wdrożenia w życie części zmian dotyczących podatku VAT z pierwotnego terminu jakim był 1 lipca 2013 na nowy termin - 1 styczeń 2014.

Zobacz cały

Dobra wiara pozwala zastosować 0%WDT

2012-10-23 21:54:09 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Jeśli dostawca dopełni z należytą starannością wszelkich koniecznych warunków dla WDT nawet jeśli nie dysponuje dokumentem stanowiącym dowód wysyłki towaru, jak również jego transportu do miejsca przeznaczenia w innym państwie czł...

Za 2013 nie odliczymy ulgi Internetowej.

2012-10-23 21:24:23 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Ostatniego rozliczenia ulgi Internetowej o maksymalnej wysokości  760 zł osoby fizyczne korzystające z dostępu do sieci dokonają w zeznaniu rocznym składanym za 2012r.

 

W dniu 12 października 2012 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o pod...

Koniec podwójnej zaliczki za listopad.

2012-10-11 20:31:21 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Przypominamy, iż w tym roku zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20 stycznia 2013. Podatnik nie będzie jednak zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed 20 st...

Zakaz rozliczania aut osobowych VAT marżą

2012-08-03 19:47:32 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 (Bawaria Motors) Sąd stwierdził, że w sytuacji nabycia auta osobowego od zakupu którego odliczono częściowo podatek naliczony a przy sprzedaży skorzystano ze zwolnienia, nie będzie ...

Odliczenie VAT od samochodów demonstracyjnych

2012-07-29 10:07:29 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

W wyroku z 24 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 244/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, stwierdził: „ podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów, które bezpośrednio...

Odliczanie strat z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego.

2012-07-29 10:01:58 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2012 r., nr IPTPB3/423-83/12-2/PM :

„odliczanie strat za lata ubiegłe możliwe jest już na etapie ustalania kwoty należnej zal...

Pakiety medyczne

2011-10-31 21:25:58 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

 

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, inne niż z zakresu medycyny pracy  stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art....

Zmiany VAT od 01.04.2011

2011-05-08 14:44:06 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Nieodpłatna dostawa towarów

 

Od  01 kwietnia 2011r. uległ zmianie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT poprzez odstą Zobacz cały

Zmiany VAT 2011

2010-12-17 20:57:09 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług od  1.01.2011r.  stosujemy  5% VAT dla sprzedaży książek drukowanych oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symb...

Wydatki na Mikołaja w kosztach firmy

2010-12-08 08:33:17 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Jak co roku przed świętami Przedsiębiorcy stają  przed problemem paczek i prezentów dla pracowników.

Artykuł 21 ust. 1 pkt. 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczn...

Zmiany VAT 2011.

2010-11-30 12:38:44 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

W poprzednim artykule Kancelaria informowała Państwa, iż z uwagi na nowelizację ustawy o VAT, od 01.01.2011r. zwolnienia przedmiotowe w podatku VAT  zostaną określone zupełnie na nowo.

Zobacz cały

Zmiany VAT 2011

2010-11-28 11:23:05 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Od 01 stycznia 2011r. obowiązywać będą trzy nowe stawki VAT : 23%, 8%  i  5%.

Jednocześnie ustawodawca dokonał zmiany klasyfikacji PKWiU z 1997r., stosowanej  obecnie   Zobacz cały

Uwaga na programy lojalnościowe!

2010-11-21 18:38:05 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

W dniu 7 października 2010 roku Europejski  Trybunał Sprawiedliwości  wydał niekorzystne orzeczenie  C-55/09 Baxi Group Ltd. odmawiające prawa do odliczenia podatku VAT od wydań pre...

Nadal „podwójna zaliczka” za listopad w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2010-11-21 18:07:22 UTC 7:27 AM Posted by Katarzyna Warchoł doradca podatkowy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, ostatnia, grudniowa (lub za ostatni kwartał, w przypadku rozliczenia kwartalnego) zaliczka za rok podatkowy jest wpłacana przez Podatników do 20 grudnia razem z zaliczką listopadową (za...